Kennismakingsgesprek
Tijdens het kennismakingsgesprek leren we elkaar beter kennen. Ik vind het belangrijk dat er wederzijds vertrouwen is en dat u zich op uw gemak voelt. Er zal namelijk (een tijdje) samengewerkt moeten worden. Tijdens dit gesprek vertel ik u wat ik als gewichtsconsulente voor u kan betekenen en wat de begeleiding precies inhoudt. Daarnaast zal er gekeken worden of uw (aanvullende) zorgverzekering dekking biedt.
Op basis van dit gesprek kunt u beslissen of de methode u aanspreekt en kan er eventueel direct een afspraak gemaakt worden voor een intakegesprek.
Deze eerste kennismaking is geheel vrijblijvend. Hier zijn dus geen kosten aan verbonden.

Intakegesprek
Tijdens het intake gesprek gaan we dieper in op uw persoonsgegevens, medische achtergrond, leefstijlfactoren, motivatie, verwachtingen en worden de eerste realistische doelen gesteld.
Het huidige eet- en beweegpatroon wordt besproken. Dit doen we aan de hand van het voedingsdagboek. In dit dagboek houdt u gedurende een week bij wat u eet en drinkt. Dit verslag dient u voor het intakegesprek te mailen.
Vervolgens worden er enkele lichaamsmetingen gedaan. Onder andere worden uw lengte, gewicht, Body Mass Index, vetpercentage en middelomtrek gemeten. In overleg stellen we samen een bij u passend streefgewicht vast, wat voor u haalbaar en realistisch is. Alle metingen zullen worden geregistreerd in uw persoonlijk werkboek.
Aan de hand van alle verzamelde gegevens uit dit gesprek, wordt er een effectief programma op maat samengesteld, dat is afgestemd op uw persoonlijke wensen en omstandigheden.

Vervolgconsulten
Als gewichtsconsulente ondersteun ik mensen in het aanleren van een gezond leefpatroon op het gebied van volwaardige voeding, beweging en gedrag. Er wordt dus géén gebruik gemaakt van pillen, poeder of maaltijdvervangers. Ik help u op basis van uw individuele mogelijkheden meer eigen verantwoordelijkheid te nemen. Tijdens de vervolgconsulten wordt hier dan ook uitvoerig aandacht aan besteed. Ik geef u onder andere voorlichting en advies over gezonde voeding, voedingsstoffen, variatiemogelijkheden en beweging. Verschillende lichaamsmetingen worden herhaald en de voortgang zal onder andere besproken worden. Via deze weg zal blijken of het programma moet worden bijgesteld.
Hoeveel consulten er volgen, is afhankelijk van de keuze van uw pakket.

Lichaamsanalyse
Deze momenten hebben als doel dat u gemotiveerd blijft. Er worden verschillende lichaamsmetingen afgenomen zoals onder andere gewicht, BMI, vetpercentage en vetvrije spiermassa. Deze consulten kunt u ook los afnemen, u bepaalt zelf wanneer en met welke frequentie u gebruik wilt maken van deze consulten.

Eenmalig voedings- en beweegadvies
Naast de verschillende pakketten die BodyFit Susan aanbiedt, heeft u ook de keuze om een eenmalig voedings- en beweegadvies aan te vragen. Het gaat hier om een eenmalig gesprek van 60 minuten. Dit advies is gebaseerd op het ingevulde voedings- en beweegdagboek dat u voor dit gesprek digitaal heeft aangeleverd én op de uitkomsten van de lichaamsmetingen die tijdens deze bijeenkomst gemeten worden.

BGN Gewichtsconsulent
Ik ben een erkend BGN gewichtsconsulent. Dat wil zeggen dat ik bij gewichtsproblemen advies geef volgens de richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad. Voor een goed advies over afvallen of aankomen ben je daarom bij mij aan het juiste adres. Afhankelijk van uw verzekering worden de kosten voor het consult geheel of gedeeltelijk vergoed door de verzekeraar. Voor de huidige vergoedingen kunt u kijken op de website van BGNhttps://www.gewichtsconsulenten.nl/pages/29/Vergoedingen.html

Iedere BGN gewichtsconsulent:

  • Is in het bezit van een geldig diploma
  • Volgt regelmatig bij- en nascholingen
  • Begeleidt cliënten volgens protocol
  • Volgt bij geschil BGN-klachtenprocedure
  • Verkoopt géén maaltijdvervangers
  • Verkoopt géén afslankproducten

De Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland biedt informatie waar je een erkend BGN gewichtsconsulent kan vinden.

GC2