De privacyverklaring beschrijft hoe ik, Susan Schoenmakers ofwel BodyFit Susan, omga met persoonlijke informatie en de verwerking daarvan. BodyFit Susan vind jouw privacy belangrijk. Daarom ga ik zorgvuldig om met persoonsgegevens en persoonlijke data die ik verzamel. Deze gegevens worden uitsluitend door mij of namens mij gebruikt en worden niet aan derden verstrekt.

 

Van wie verzamel ik persoonsgegevens?

Ik verzamel persoonsgegevens en persoonlijke data van mensen die gebruik maken van mijn diensten.

 

Waarom en welke gegevens worden verzameld?

Ik verzamel persoonlijke gegevens die ik nodig heb om een individueel voeding- en/of beweegschema te kunnen ontwikkelen, afgestemd op de individuele wensen en behoeften. Hierbij gaat het om primaire en secundaire gegevens. Primaire gegevens als naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, zorgverzekering, huisarts, medicatie, relevante medische geschiedenis/achtergrond, leefstijlfactoren als roken, alcohol, beroep/studie, huidige voedingspatroon, sport en sportverleden, motivatie en stress, dieetverleden, doelstellingen en het ontstaan van de huidige situatie en hulpvraag.

Daarnaast verzamel ik secundaire gegevens uit een lichaamsanalyse of functieonderzoek. Een lichaamsanalyse betreft gegevens als gewicht, BMI, vet- spier- en vochtpercentage, middelomtrek en energiegebruik. Een functieonderzoek betreft gegevens als mobiliteit en kracht van gewrichten in verschillende bewegingsrichtingen, spierlengtetest, bandentest en palpatiegegevens. Op basis van de vervolgconsulten worden ervaringen besproken, zodat de begeleiding eventueel aangepast en bijgesteld kan worden. Primaire gegevens als naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum en de zorgverzekering zijn nodig voor het opstellen van een goed factuur die ingediend kan worden bij de des betreffende zorgverzekeraar.

 

Hoe worden de gegevens verzameld?

De gegevens worden verzameld in intakes, persoonlijke consulten, via e-mail en telefoon. Buiten de consulten om, kan dus gecommuniceerd worden via e-mail of telefoon.

 

Bewaartermijn

Gegevens op papier worden maximaal 2 jaar bewaard vanaf het moment dat je voor het laatst van mijn diensten gebruik hebt gemaakt. Evenals de e-mails worden in een persoonlijk mapje opgeslagen voor 2 jaar. Digitale gegevens kunnen langer worden bewaard ± 5 jaar. Mocht een cliënt terugkomen binnen 5 jaar, kan ik eventueel wat gegevens oproepen. Daarnaast ook omdat hierin veel kennis is verwerkt dat op een later moment, bij een andere cliënt van toepassing kan zijn, opnieuw kan worden geraadpleegd. Financiële gegevens als facturen worden conform de wet, minimaal 7 jaar bewaard en daarna verwijderd en of vernietigd.

 

Geheimhouding

Zoals ook vermeld in de Algemene Voorwaarden heb ik geheimhoudingsplicht op grond waarvan het voor mij verboden is om aan anderen mededelingen te doen over jou en over jouw situatie. Ik mag dit alleen doen als er gegronde redenen voor zijn om jouw gegevens te delen en als dat in het belang is van mijn dienstverlening of als ik dat nodig acht voor jouw gezondheid.

 

Inzage, wijzigen of verwijdering

Alle cliënten hebben recht op inzage of verwijdering van zijn of haar gegevens zoals die bij BodyFit Susan zijn opgeslagen met uitzondering van je financiële gegevens, deze kunnen pas verwijderd worden na de bewaarplicht van 7 jaar. Om de gegevens in te kunnen zien, kun je dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@bodyfitsusan.nl, te appen of te bellen naar 0652675635. Mocht het idee ontstaan dat BodyFit Susan niet volgens de wet met de gegevens is omgegaan kan er een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens

 

Beveiliging

Ik heb organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen. Op deze manier zorg ik ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor mij. Ik gebruik de persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en de daaruit voortvloeiende doeleinden.

 

Contactgegevens

BodyFit Susan
Dokter Jansenhof
5386 LN Geffen
0652675635

KVK: 67630553
BTW: NL002220655B58

info@bodyfitsusan.nl
www.bodyfitsusan.nl